Wyróżnione

Klub inwestora jako forma działalności inwestycyjnej

8 lat ago Kamil Kurzawski Możliwość komentowania Klub inwestora jako forma działalności inwestycyjnej została wyłączona
Klub inwestora to wyjątkowa forma aktywności inwestycyjnej, z jednej strony posiadająca umocowanie w prawie, z drugiej natomiast umożliwiająca współpracę o unikatowym, indywidualnym i nieformalnym charakterze. Instytucja Klubu inwestora została wprowadzona do polskiego systemu rynku kapitałowego ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Regulacja ta ma jednak charakter ramowy, zostawiając szerokie pole Czytaj więcej

Obligacje komunalne w gminach

8 lat ago Kamil Kurzawski Możliwość komentowania Obligacje komunalne w gminach została wyłączona
O obligacjach komunalnych stało się głośno od kiedy pierwsze Gminy zdecydowały się uplasować emitowane przez siebie dłużne papiery wartościowe na specjalnym rynku przygotowanym do tego celu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Mowa tu oczywiście o rynku Catalyst. Wiele Gmin ciągle jednak nie zna zalet związanych z emisją obligacji, finansując swoje potrzeby inwestycyjne tradycyjnym kredytem. Czytaj więcej

O czym pamiętać tworząc programy komputerowe?

8 lat ago admin Możliwość komentowania O czym pamiętać tworząc programy komputerowe? została wyłączona
Polscy programiści od lat cieszą się bardzo dobrą sławą, a ich kompetencje plasują nasz kraj w czołówce rynku deweloperów IT na świecie. Pomimo, że Polska nie jest przystanią startupów z branży internetowej działających w modelu SaaS lub Internet of Things, coraz częściej polscy programiści decydują się, w zamian dobrze płatnych posad w zagranicznych koncernach, na Czytaj więcej

Co przedsiębiorca może zrobić z danymi osobowymi?

8 lat ago admin Możliwość komentowania Co przedsiębiorca może zrobić z danymi osobowymi? została wyłączona
W powszechnym odczuciu społecznym panuje przeświadczenie, że dane osobowe w Polsce to przedmiot szczególnej ochrony. O tym jak bardzo mylne jest to przeświadczenie przekonujemy się każdego dnia otrzymując niezliczoną liczbę ofert handlowych na nasze prywatne skrzynki mailowe, SMS, czy też odbierając telefony od przedstawicieli handlowych. Należy zaznaczyć, że ogromna większość tego typu zdarzeń jest całkowicie Czytaj więcej

Ile kosztuje prowadzenie spółki z o.o.?

8 lat ago admin Możliwość komentowania Ile kosztuje prowadzenie spółki z o.o.? została wyłączona
Pomimo, że najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ciągle jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna, w ostatnim czasie coraz częściej możemy spotkać przedsiębiorców, którzy decydują się prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ułatwienia prawne w prowadzeniu sp. z o.o. Sprzyja temu obniżony w ostatnich latach minimalny kapitał zakładowy spółki z Czytaj więcej

Czy po przekształceniu szkoły publicznej można swobodnie zmienić warunki pracy nauczycieli?

8 lat ago admin Możliwość komentowania Czy po przekształceniu szkoły publicznej można swobodnie zmienić warunki pracy nauczycieli? została wyłączona
Pełzająca w ostatnich latach reforma edukacji, w myśl której nierentowne publiczne placówki oświatowe są likwidowane, a w ich miejsce powstają „takie same” placówki niepubliczne, ma głównie jeden skutek – zmiana warunków pracy i płacy nauczycieli. W niniejszym wpisie postaramy się wykazać, że w wielu przypadkach taka zmiana warunków pracy i płacy jest bezprawna, a nauczyciele Czytaj więcej

Kto zatrudnia nauczyciela Stowarzyszenie czy szkoła?

8 lat ago admin Możliwość komentowania Kto zatrudnia nauczyciela Stowarzyszenie czy szkoła? została wyłączona
Pełzająca od kilku lat reforma szkolnictwa, która nierentowne placówki oświatowe oddaje „w zarząd” Stowarzyszeniom rodziców lub przedsiębiorcom, wymusiła zmianę organu prowadzącego, którym obecnie coraz częściej nie jest już jednostka samorządu terytorialnego, ale właśnie podmiot prywatny – stowarzyszenie lub przedsiębiorca. Umowy o pracę ze Stowarzyszeniem W rezultacie dochodziło najczęściej do zmiany podmiotu, który zawierał umowy o Czytaj więcej

W jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

8 lat ago admin Możliwość komentowania W jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? została wyłączona
Polski ustawodawca wespół z unijnym regulatorem rozpieszcza wszelkie podmioty pragnące podjąć działalność gospodarczą w Polsce mnogością form organizacyjno-prawnych. Wystarczy wymienić jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną. Warto też wspomnieć o spółdzielni, spółce europejskiej, europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych…, a przecież działalność gospodarczą mogą prowadzić też stowarzyszenia Czytaj więcej

Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o. prawda czy mit?

8 lat ago admin Możliwość komentowania Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o. prawda czy mit? została wyłączona
Jak pisaliśmy tutaj, najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest przeświadczenie o prostocie prowadzenia działalności w tej formie oraz korzyściach podatkowych polegających na bezpośrednim opodatkowaniu dochodów z takiej działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej (18% lub 32% od Czytaj więcej

Jak kwestionować opinię biegłego w sprawie sądowej?

8 lat ago admin Możliwość komentowania Jak kwestionować opinię biegłego w sprawie sądowej? została wyłączona
Nie od dziś wiadomo, że w sprawach w których Sąd zdecydował się powołać biegłego, opinia tego biegłego może mieć decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadku kiedy opinia nie jest jednoznacznie korzystna, strony oraz ich pełnomocnicy często decydują się stawiać merytoryczne zarzuty do opinii biegłego oparte na ich własnej wiedzy na temat badanego zagadnienia. Alternatywną Czytaj więcej