Ile kosztuje prowadzenie spółki z o.o.?

8 lat ago admin Możliwość komentowania Ile kosztuje prowadzenie spółki z o.o.? została wyłączona

Pomimo, że najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ciągle jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna, w ostatnim czasie coraz częściej możemy spotkać przedsiębiorców, którzy decydują się prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ułatwienia prawne w prowadzeniu sp. z o.o.

Sprzyja temu obniżony w ostatnich latach minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który obecnie wynosi 5.000 zł i może być wniesiony zarówno w gotówce jak i w formie niepieniężnej – np. w postaci własności określonych przedmiotów, czy też wcześniej prowadzonego przedsiębiorstwa.

Powodem wyboru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako formy prowadzenia działalności gospodarczej, są głównie brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki oraz brak obowiązku odprowadzania składek ZUS za wspólników spółki, przy odpowiedniej konfiguracji składu wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością korzysta z podobnych przywilejów podatkowych, które obowiązują osoby jednoosobowo prowadzące działalności gospodarczą, w szczególności może działać jako tzw. mały podatnik, stosować metodę kasową w VAT, czy też wybrać kwartalne okresy rozliczeniowe w podatku VAT oraz kwartalną wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

Koszty prowadzenia spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie generuje stałych kosztów jej prowadzenia, poza obowiązkowym złożeniem raz do roku sprawozdania finansowego we właściwym Sądzie Rejestrowym. Koszt takiej operacji to obecnie 140 zł, choć są prowadzone prace na zniesieniem i tej uciążliwej opłaty.

Ze złożeniem sprawozdania finansowego bezpośrednio związany jest koszt tzw. pełnej księgowości. Pomimo, że podobnie jak w przypadku księgi przychodów i rozchodów nie ma obowiązku, aby pełną księgowość prowadził licencjonowany księgowy, to w praktyce samodzielne prowadzenie takiej księgowości może okazać się utrudnione. Do kosztów stałych funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialności zaliczyć więc też należy koszt usług księgowych, najczęściej zależny od liczby księgowanych dokumentów.

Roczne sprawozdania finansowe

W tym zakresie warto wskazać, że dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ustawodawca przewidział znaczne uproszczenia przy sporządzeniu sprawozdań finansowych, jak również zwolnił spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od konieczności badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

Podsumowując, zamiana prowadzonej jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej na działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to oszczędność rzędu 1.000 zł miesięcznie na składkach ZUS od każdego wspólnika. Biorąc pod uwagę fakt, że jednoosobowy przedsiębiorca najczęściej korzystał już z zewnętrznych usług księgowych, przejście na pełną księgowość nie powinno okazać się istotnym obciążeniem. Dodatkowo wspólnik spółki z o.o. nie będzie też ponosił odpowiedzialności za zobowiązania spółki.