Jednolity Plik Kontrolny od 1 stycznia 2017 r.

8 lat ago admin Możliwość komentowania Jednolity Plik Kontrolny od 1 stycznia 2017 r. została wyłączona

Program uszczelnienia systemu podatkowego nabiera rozpędu. Od 1 stycznia 2017 r. w duchu wszechobecnej informatyzacji do sporządzania i przekazywania Jednolitych Plików Kontrolnych do właściwych Urzędów Skarbowych zobowiązani będą mali i średni przedsiębiorcy.

Aby sprawdzić kogo od 1 stycznia 2017 r. obejmie nieprzyjemny obowiązek zapraszamy do zapoznania się z ustawową definicją Mikroprzedsiębiorcy oraz Małego i Średniego przedsiębiorcy. Wszyscy niemieszczący się w poniższym zestawieniu to duzi przedsiębiorcy, którzy już od 1 lipca 2016 r. sporządzają i przesyłają do urzędów skarbowych Jednolite Pliki Kontrolne.

Mikroprzedsiębiorca

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Mały przedsiębiorca

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Średni przedsiębiorca

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Duży przedsiębiorca

Za dużego przedsiębiorcę (nie jest to pojęcie ustawowe), uważa się przedsiębiorcę, który nie kwalifikuje się, aby być uznany za Mikroprzedsiębiorcę, Małego przedsiębiorcę lub Średniego przedsiębiorcę.