O czym pamiętać tworząc programy komputerowe?

8 lat ago admin Możliwość komentowania O czym pamiętać tworząc programy komputerowe? została wyłączona

Polscy programiści od lat cieszą się bardzo dobrą sławą, a ich kompetencje plasują nasz kraj w czołówce rynku deweloperów IT na świecie.

Pomimo, że Polska nie jest przystanią startupów z branży internetowej działających w modelu SaaS lub Internet of Things, coraz częściej polscy programiści decydują się, w zamian dobrze płatnych posad w zagranicznych koncernach, na tworzenie własnych programów.

Tworzenie programów komputerowych w modelu joint venture

Pamiętając, że biznesu nie tworzy pomysł, ale tworzą go ludzie i pieniądze, coraz częściej możemy spotkać przedsięwzięcia biznesowe polegające na produkcji oprogramowania w modelu joint venture – nieformalnego porozumienia, którego celem jest stworzenie oprogramowania. Przedsięwzięcie to w początkowej fazie nie polega jednak na prowadzeniu działalności gospodarczej i może się rozpocząć nawet ustnym porozumieniem dwóch lub więcej osób.

W momencie kiedy planowane oprogramowanie powstanie i osiągnie minimum rynkowe zakładane przez wspólników, porozumienie typu joint venture może zamienić się w formalną spółkę.

Często jednak, zanim nieformalne porozumienie joint venture przekształci się w formalną spółkę, drogi wspólników mogą się rozejść. Powstaje wtedy pytanie co z powstałym oprogramowaniem, zwłaszcza w sytuacji kiedy jedna osoba je pisała, a druga tylko finansowała te prace?

Współudział praw autorskich lub licencja

Polski system prawny nie zabezpiecza w sposób szczególny interesów osoby finansującej prace programistyczne. Wobec braku pisemnej umowy o przeniesienie praw autorskich, która wskazywać będzie tzw. pola eksploatacji, prawa autorskie zostają przy Twórcy, a więc przy programiście, który program tworzył.

Nie ma w tym zakresie znaczenia kto był pomysłodawcą programu, gdyż same pomysły co do zasady nie są przedmiotem ochrony w polskim prawie autorskim.

Nawet jeśli nieformalni wspólnicy korzystali w przeszłości wspólnie ze stworzonego przez jednego z nich programu, nie stanowi to o nabyciu przez finansującego żadnych praw. W świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z programu komputerowego można korzystać także na podstawie licencji, której udzielenie nie wymaga formy pisemnej. Wobec braku innych uregulowań, licencja wygaśnie kiedy programista tworzący oprogramowanie wycofa swoją zgodę na określony sposób korzystania z programu przez wspólnika finansującego. Najcześciej nastąpi to z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego ustawą.

Pisemna umowa regulująca postępowanie z prawami autorskimi

Podejmując przedsięwzięcia związane z tworzeniem oprogramowania należy więc zawczasu zadbać, aby postanowienia dotyczące praw autorskich zostały wyrażone na piśmie, zgodnie z dyspozycją odpowiednich przepisów ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych.

Zawarcie takiej umowy nie zmienia nieformalnego charakteru współpracy wspólników, którzy nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej. Pozwala jednak uniknąć przyszłych sporów, w których to faktyczny twórca jest zawsze na uprzywilejowanej pozycji.