W jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

8 lat ago admin Możliwość komentowania W jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? została wyłączona

Polski ustawodawca wespół z unijnym regulatorem rozpieszcza wszelkie podmioty pragnące podjąć działalność gospodarczą w Polsce mnogością form organizacyjno-prawnych. Wystarczy wymienić jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną. Warto też wspomnieć o spółdzielni, spółce europejskiej, europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych…, a przecież działalność gospodarczą mogą prowadzić też stowarzyszenia czy fundacje.

Jaką formę wybrać?

Aby właściwie wybrać spośród tak szeroko określonego zbioru trzeba zdać sobie sprawę, że w istocie jest to wiele form organizacyjnych, które można podzielić na dwie (lub jak podpowiada nam doskonały podział filozoficzny na trzy) grupy według jednego prostego klucza – odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności.

Najprościej mówiąc istnieją więc trzy formy. Pierwsza, w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki swoim prywatnym majątkiem. Druga, w której wspólnicy nie ponoszą takiej odpowiedzialności. Polski ustawodawca lubi doskonały podział filozoficzny „na trzy” stąd wyróżnił też grupę trzecią, w której istnieje tzw. odpowiedzialność subsydiarna tj. mówiąc w uproszczeniu – wspólnicy odpowiadają swoim prywatnym majątkiem dopiero kiedy spółka jest niewypłacalna.

Trzy grupy

Do pierwszej grupy, gdzie wspólnicy odpowiadają bez ograniczeń swoim prywatnym majątkiem należą jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna.

Do drugiej grupy, gdzie wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki zaliczamy tzw. osoby prawne, a więc: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, spółkę europejską, spółdzielnię, stowarzyszenie oraz fundację.

Trzecia grupa, gdzie istnieje odpowiedzialność subsydiarna to tzw. spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo akcyjna.

Polska praktyka

W Polsce największą popularnością ciągle cieszy się jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna. O tym dlaczego tak jest przeczytacie tutaj.

Wystarczy jednak wyobrazić sobie, że prowadzimy działalność w której używamy maszyn, niebezpiecznych substancji lub zwyczajnie zatrudniamy pracowników. Każdy wypadek z maszyną, substancją lub wypadek przy pracy może kosztować nas nie tylko utratę działalności, ale także prywatnego majątku.

Wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lub innej formy spółki posiadającej odrębną osobowość prawną, może więc okazać się istotną optymalizacją prowadzonej działalności, która wygeneruje nie tylko bieżące oszczędności na składkach ZUS, ale też pomoże uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania prywatnym majątkiem.