Finanse, Giełda, Bankowość

Klub inwestora jako forma działalności inwestycyjnej

8 lat ago Kamil Kurzawski Możliwość komentowania Klub inwestora jako forma działalności inwestycyjnej została wyłączona
Klub inwestora to wyjątkowa forma aktywności inwestycyjnej, z jednej strony posiadająca umocowanie w prawie, z drugiej natomiast umożliwiająca współpracę o unikatowym, indywidualnym i nieformalnym charakterze. Instytucja Klubu inwestora została wprowadzona do polskiego systemu rynku kapitałowego ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Regulacja ta ma jednak charakter ramowy, zostawiając szerokie pole Czytaj więcej

Obligacje komunalne w gminach

8 lat ago Kamil Kurzawski Możliwość komentowania Obligacje komunalne w gminach została wyłączona
O obligacjach komunalnych stało się głośno od kiedy pierwsze Gminy zdecydowały się uplasować emitowane przez siebie dłużne papiery wartościowe na specjalnym rynku przygotowanym do tego celu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Mowa tu oczywiście o rynku Catalyst. Wiele Gmin ciągle jednak nie zna zalet związanych z emisją obligacji, finansując swoje potrzeby inwestycyjne tradycyjnym kredytem. Czytaj więcej