Specjalizacje

Prawo spółek / M&A

Prawo spółek / M&A

Zakładamy spółki i prowadzimy ich pełną obsługę prawną w tym przekształcenia, fuzje, przejęcia oraz inne zdarzenia korporacyjne. Kancelaria pomaga też w zakładaniu spółek poza granicami Polski i prowadzeniu działalności transgranicznej.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Wspieramy przedsiębiorców we wszystkich aspektach ich funkcjonowania, w tym przy kontaktach z organami administracji publicznej. Tworzymy i opiniujemy umowy, a także uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami.

Finanse, Giełda, Bankowość

Finanse, Giełda, Bankowość

Obsługujemy spółki giełdowe oraz doradzamy inwestorom na każdym etapie zaangażowania kapitałowego. Prowadzimy emisje akcji i obligacji oraz pomagamy zoptymalizować formę prowadzenia działalności inwestycyjnej od rynku akcji, aż po instrumenty finansowe i Forex.

Własność Intelektualna

Własność Intelektualna

Pomagamy twórcom w realizacji ich uprawnień oraz podmiotom korzystającym z pracy twórczej. Kancelaria specjalizuje się w prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także w prawie własności przemysłowej oraz prawie znaków towarowych.

Dane Osobowe

Dane Osobowe

Tworzymy optymalne rozwiązania w zakresie przetwarzania danych osobowych dla firm i podmiotów realizujących zadania publiczne. Doradzamy przy przetwarzaniu danych wrażliwych oraz reprezentujemy klientów w kontaktach z GIODO i GIIF.

Internet, Media, Reklama

Internet, Media, Reklama

Doradzamy przy świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w modelu SaaS oraz w handlu internetowym, także przy sprzedaży konsumenckiej. Prowadzimy spory o domeny oraz reprezentujemy klientów w sprawach z zakresu nadużyć internetowych.

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Przygotowujemy optymalizacje podatkowe prowadzonej działalności oraz reprezentujemy klientów w sporach z urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi. Pomagamy odzyskać nadpłacony podatek oraz doradzamy przy transakcjach międzynarodowych.

Prawo pracy

Prawo pracy

Pomagamy przedsiębiorcom we wszelkich sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników, także przy udziale związków zawodowych. Reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników w sporach sądowych i pozasądowych.

Prawo oświatowe

Prawo oświatowe

Doradzamy organom prowadzącym jak i dyrektorom szkół. Pomagamy przy przekształceniach i tworzeniu stowarzyszeń prowadzących szkoły. Optymalizujemy rozwiązania pracownicze z uwzględnieniem szczególnych uprawnień nauczycieli.

Prawo karne i wykroczeniowe

Prawo karne i wykroczeniowe

Bronimy klientów w sprawach karnych, sprawach karnych skarbowych oraz w sprawach wykroczeniowych. Asystujemy przy czynnościach od etapu postępowania przygotowawczego, aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Prowadzenie sporów

Prowadzenie sporów

Reprezentujemy klientów we wszelkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i skarbowych. Występujemy przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Pomagamy prowadzić egzekucję zasądzonych roszczeń.

Zmiany w prawie

Zmiany w prawie

Monitorujemy zmiany w prawie i tworzymy dla naszych klientów alerty dopasowane do prowadzonej przez nich działalności. Pomagamy przygotować się do corocznych zmian prawa podatkowego oraz prawa pracy.